Wielki Pragotron Spacjalizowany
Czarny Latawiec


2019
komnata do słuchania, instalacja dźwiękowa


Wielki Pragotron to kolekcja liter i znaków byłych tablic paletowych, pozyskanych wiosną 2015 roku przez zespół galerii Dizajn BWA Wrocław. Ocalone podczas demontażu na bydgoskim dworcu kolejowym, zostały ponownie złożone i uruchomione do funkcji tablicy informującej o programie galerii. Ich los byłby niepewny, gdyby nie Krzysztof Tyszecki, inżynier i ich czuły opiekun, który potrafił bez oryginalnej jednostki sterującej wprowadzić je w ruch. To dzięki niemu i współpracy artystów i kuratorów potrafimy dziś na nich nie tylko wyświetlić komunikat, lecz również zagrać jak na instrumencie.


Spacjalizacja to proces uprzestrzenniania dźwięku. Oznacza aktywność, której celem jest odpowiednia aranżacja źródeł dźwięku, pozwalająca na podkręcenie jakości wrażeń słuchowych. Wielki Pragotron Spacjalizowany jest więc inkarnacją tablicy informacyjnej z galerii Dizajn, koncentrującą się na unikalnych walorach dźwiękowych maszyny. Wyobraźmy sobie, że w Wielki Pragotron uderzył meteoryt i rozpadł się na mniejsze elementy. Ten eksperyment pozwala nam na lepszy proces słuchania, nie tylko pragotronowych dźwięków, ale również przestrzeni, z którą rezonuje. By poznać dobrze nowe miejsce, musimy najpierw wsłuchać się w nie dokładnie.


W komnacie do słuchania gra dodatkowo skomponowana przez niego kompozycja na ambisoniczne nagrania terenowe i pragotron. Jest to też miejsce tymczasowej pracy zespołu Canti Spazializzati i realizacji piątej edycji cyklu warsztatowo-koncertowego, poświęconego teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych. Warsztaty poprowadzi tym razem Paulina Czerek (Beniovska), a najciekawsze utwory powstałe podczas warsztatów odsłuchamy podczas koncertu finałowego 30 marca o godz. 18.00, w trakcie którego premierowe kompozycje zaprezentują także Piotr Bednarczyk, Beniovska i Jędrzej Borowski oraz wysłuchamy również wczesnych wielokanałowych słuchowisk Joan La Barbary.