Przepraszam, czy tu biją?
Mariusz Waras


2018
Obiekt


Ruchoma zabawka Warasa odnosi się do przemocy i agresji pojawiającej się w przestrzeni publicznej. Możemy wybrać dobrego lub złego bohatera w zależności od naszych predyspozycji. Bronić się lub uderzać oponenta. Stanąć po drugiej stronie i sprawdzić, jak to jest być ofiarą lub atakującym. Zmierzyć się z przeciwnikiem, broniąc swoich idei i przekonań. Zabawka nawiązuje do sytuacji, która wydarzyła się na jednej z demonstracji w Polsce. Scena zainspirowana została zdjęciem autorstwa Filipa Błażejowskiego.