Visitor
Wojciech Gilewicz


2010
film, 12’01’’


Tytułowy gość to sam artysta. Dzięki możliwościom oferowanym przez współczesny system sztuki i wsparcie działań służących transferowi kulturowemu Gilewicz odwiedził w związku ze swoimi zainteresowaniami wiele krajów azjatyckich Chiny, Japonię, Koreę i Tajwan. Przedstawione w filmie sytuacje były możliwe dzięki komfortowej sytuacji przybysza, wspieranego przez finansowanie i artystyczny kontekst, wyłączonego z realnych zależności i obowiązujących lokalnie społecznych hierarchii. Gilewicz kontempluje własną uprzywilejowaną pozycję, zewnętrzną wobec realności przedstawianych problemów, drastycznie wręcz nadużywając języka sztuki, nie licząc się z jego etyczną poprawnością.

Moja nieznajomość jakiegokolwiek azjatyckiego języka obsadzała mnie podczas moich podróży automatycznie w pozycji “głupiego turysty”. Pozbawiony tego potężnego narzędzia komunikacyjnego a tym samym mając ograniczoną orientację w otaczającej mnie sytuacji musiałem wyostrzyć inne zmysły – wzrok, słuch, dotyk, zapach a nawet dotyk. To często prawda, że dostrzegamy tylko to co jesteśmy w stanie zrozumieć, a kiedy musimy wykroczyć poza ten obszar, wszyscy stajemy się automatycznie gośćmi, intruzami, Innymi.

Cytat z rozmowy pomiędzy Wojciechem Gilewiczem i Hitomi Iwasaki, Nowy Jork, Fall 2016


Museum 
Wojciech Gilewicz 


2015 
film, 12’58’’, podpisy w języku angielskimW filmie Museum oglądamy prowincjonalne muzeum sztuki na Tajwanie. To melancholijny obraz bezwzględnie rozprawiający się ze złudzeniami dotyczącymi odbioru współczesnej sztuki. Jego bohaterami są wolontariusze, którzy na co dzień dzielą się z nielicznymi odwiedzającymi swoimi przemyśleniami na temat sztuki i prac wystawianych na wystawach. Komizm rodzący się z bezradności ich opisów wymierzony jest w cień rzucany na dzieło przez instytucjonalny spektakl. W warunkach braku interpretującego wysiłku odbiorców, nierzadko zastępuje on dziś kontakt z dziełem i rodzące się z niego realne wspólnotowe przeżycie. Gdy go zabraknie, dostrzegamy tylko nadmiar materii, która zmieni się podczas kolejnej zmiany ekspozycji w górę śmieci.