Identyfikacja wizualna wystawy
Karolina Pietrzyk and Mateusz Zieleniewski


2019


Prace nad materiałami graficznymi do wystawu Odjazd poprzedzone zostały kilkoma spacerami po Dworcu Głównym oraz analizą ikonograficzną jego zabytkowej i użytkowej tkanki. Wybrany klucz wizualny obejmuje motyw pragotronu, czyli tablic paletowych, znanych wszystkim ze starych dworców. Ich funkcją było informowanie podróżnych o rozkładzie pociągów i możliwych opóźnieniach, ale ze względu na swój mechaniczny urok i dźwięk dla wielu osób na świecie mają wartość symboliczną i reprezentują stan podniecenia związany ze zbliżającą się zmianą, czy też podróżą.
Drugim faktorem wykorzystanym przez projektantów jest zielone światło, znalezione na Dworcu Głównym pod postacią zielonych neonów, elementów informacji kierunkowej, barwionego w tym kolorze szkła. Zielone światło to przecież ruch. Co ciekawe, wybór tego koloru przyszedł w ostatnim momencie. W poprzednich wersjach projektu światło jest pomarańczowe. Teraz jesteśmy gotowi, start!
The second factor the designers employ is green light, found at the main railway station in the form of green neon signs, elements of directional information and coloured glass. After all, green light represents movement. What is interesting, the choice of this colour was made in the last moment. In previous versions of the design, the light was orange. Now we are ready… go!