It's Hard to Get to That Place Where You Just Don't Care
Krystian Truth Czaplicki


2018
stal lakierowana, manekin, maska, czapka


Rzeźba czy obiekt? Trudno określić status prac Trutha, który w procesie ich produkcji korzysta z przedmiotów, będących masowo wytwarzanymi nośnikami współczesnych form, rozmaicie służących ludzkiej egzystencji. W tym przypadku na obiekt ready-made składa się lecący na dronie manekin w masce Rocky'ego Balboa, w groteskowym ujęciu, utrzymany w estetyce filmów sci-fi. Obiekt nie jest wizualizacją tytułu, raczej jedno uzupełnia drugie, buduje napięcie.


Tytuł mówi o dojściu do punktu, w którym nic nas nie obchodzi, gdzie zwątpienie przekształca się w wolność. Jest to moment wyrwania się ze schematów i standardów.


To praca o poszukiwaniu, o stanach emocjonalnych, o napięciu i oczekiwaniu, ale także o dystansowaniu się wobec rzeczywistości i porażek ludzkich starań.


photo: Bartosz Górka, dzięki uprzejmości galerii Piktogram