Wyjście ludzi z miast
Zbigniew Libera


2010
wydruk cyfrowy, drewniana konstrukcja


Praca jest współczesną wersją tematu panoramy, popularnej niegdyś konwencji wizualizacji wiedzy o odległych miejscach i wydarzeniach, często też – jak w przypadku prezentowanej we Wrocławiu Panoramy Racławickiej – scen batalistycznych. W swojej inscenizowanej wizji Libera konstruuje obraz świata jaki znamy, jednak po apokalipsie, jednej z tych, których widoki docierają do nas zazwyczaj z innych rejonów świata, dotkniętych wojną, katastrofami klimatycznymi, czy atakiem żywiołów. Posługując się taktyką znaną z cyklów takich jak Pozytywy, Mistrzowie czy debiutu fabularnego Walser artysta uwiarygodnia i ożywia obrazy, które zbladły w procesie medialnej estetyzacji.