Karina Marusińska

Krystian Truth Czaplicki

Ada Zielińska

Krzysztof Gil

Krištof Kintera

Zbyszek Cinema

Mariusz Waras

Zbigniew Libera

Łukasz Rusznica

Wojciech Doroszuk

Nomadic State

Wojciech Gilewicz

Honorata Martin

Kama Sokolnicka

Luxus Group

Olaf Brzeski

Czarny Latawiec

Karolina Wiktor

Julian Jakub Ziółkowski & Hyon Gyon

Karolina Pietrzyk & Mateusz Zieleniewski